Cập nhật COVID-19 ngày 15.2: Hàng loạt trường "đổi chiều" cho học sinh nghỉ học

Các nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Ảnh: Tân Hoa xã.
Các nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Ảnh: Tân Hoa xã.
Các nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Ảnh: Tân Hoa xã.
Lên top