Cấp cứu thành công bệnh nhân bị đột quỵ trong lúc quét sân

Cấp cứu thành công bệnh nhân bị đột quỵ. Ảnh: BVCC.
Cấp cứu thành công bệnh nhân bị đột quỵ. Ảnh: BVCC.
Cấp cứu thành công bệnh nhân bị đột quỵ. Ảnh: BVCC.
Lên top