Cấp cứu thành công bệnh nhân bị cây tre đâm trực diện hốc mắt

Cấp cứu thành công bệnh nhân bị cây tre đâm trực diện hốc mắt. Ảnh: BVCC.
Cấp cứu thành công bệnh nhân bị cây tre đâm trực diện hốc mắt. Ảnh: BVCC.
Cấp cứu thành công bệnh nhân bị cây tre đâm trực diện hốc mắt. Ảnh: BVCC.
Lên top