Cấp cứu Tết, tai nạn giao thông tăng vọt, BV Việt Đức đã dùng hết máy thở

Cấp cứu do tai nạn giao thông tăng vọt (Ảnh: T.Linh)
Cấp cứu do tai nạn giao thông tăng vọt (Ảnh: T.Linh)
Cấp cứu do tai nạn giao thông tăng vọt (Ảnh: T.Linh)