Cấp cứu cụ ông bị ong đốt hơn 100 nốt

Cụ ông bị hơn 100 nốt ong đốt. Ảnh: BVCC
Cụ ông bị hơn 100 nốt ong đốt. Ảnh: BVCC
Cụ ông bị hơn 100 nốt ong đốt. Ảnh: BVCC
Lên top