Cấp cứu bệnh nhân tai nạn giao thông nhìn từ một bác sĩ Việt kiều

Bác sĩ Tiên Phạm (bìa trái) và đồng nghiệp (ảnh: FBNV).
Bác sĩ Tiên Phạm (bìa trái) và đồng nghiệp (ảnh: FBNV).
Bác sĩ Tiên Phạm (bìa trái) và đồng nghiệp (ảnh: FBNV).
Lên top