Cấp cứu bằng trực thăng: Chuyện còn khó ở xứ ta!

Bệnh viện Quân y 175 dùng trực thăng đưa bệnh nhân từ đảo về cứu chữa (ảnh: Bệnh viện Quân y 175)
Bệnh viện Quân y 175 dùng trực thăng đưa bệnh nhân từ đảo về cứu chữa (ảnh: Bệnh viện Quân y 175)
Bệnh viện Quân y 175 dùng trực thăng đưa bệnh nhân từ đảo về cứu chữa (ảnh: Bệnh viện Quân y 175)
Lên top