Cảnh báo về đại dịch chết người giống cúm có thể lây lan khắp thế giới

Báo cáo liệt kê các bệnh có khả năng bùng phạt thành ổ dịch vượt tầm kiểm soát, bao gồm dịch hạch, Ebola, Zika và sốt xuất huyết. Ảnh: GPMB
Báo cáo liệt kê các bệnh có khả năng bùng phạt thành ổ dịch vượt tầm kiểm soát, bao gồm dịch hạch, Ebola, Zika và sốt xuất huyết. Ảnh: GPMB
Báo cáo liệt kê các bệnh có khả năng bùng phạt thành ổ dịch vượt tầm kiểm soát, bao gồm dịch hạch, Ebola, Zika và sốt xuất huyết. Ảnh: GPMB
Lên top