Cảnh báo: Những người tuyệt đối không nên uống sữa nếu không mang họa vào người