Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cảnh báo những người có nguy cơ cao bị ung thư miệng

Ảnh: Bigstockphoto.
Ảnh: Bigstockphoto.