Cảnh báo mùa hè: Nam giới ngồi yên xe quá nóng dễ bị vô sinh

Nhiệt độ quá cao làm ảnh hưởng đến chất lượng tinh binh (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)
Nhiệt độ quá cao làm ảnh hưởng đến chất lượng tinh binh (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)
Nhiệt độ quá cao làm ảnh hưởng đến chất lượng tinh binh (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)