Cẩn trọng với triệu chứng đau đầu thường xuyên, trí nhớ lẫn lộn

Hiện, tình trạng bệnh nhân đã ổn định và tiếp xúc tốt, không còn dấu hiệu đau đầu hay rối loạn ngôn ngữ. Ảnh: BVCC.
Hiện, tình trạng bệnh nhân đã ổn định và tiếp xúc tốt, không còn dấu hiệu đau đầu hay rối loạn ngôn ngữ. Ảnh: BVCC.
Hiện, tình trạng bệnh nhân đã ổn định và tiếp xúc tốt, không còn dấu hiệu đau đầu hay rối loạn ngôn ngữ. Ảnh: BVCC.
Lên top