Cẩn trọng với dị vật đường tiêu hóa

Bệnh nhân được soi lấy dị vật đường tiêu hóa (ảnh N.P)
Bệnh nhân được soi lấy dị vật đường tiêu hóa (ảnh N.P)
Bệnh nhân được soi lấy dị vật đường tiêu hóa (ảnh N.P)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM