Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cẩn trọng với dị vật đường tiêu hóa

Bệnh nhân được soi lấy dị vật đường tiêu hóa (ảnh N.P)
Bệnh nhân được soi lấy dị vật đường tiêu hóa (ảnh N.P)