Cần Thơ: Cứu sống bệnh nhân bị cọc bần dài 80cm xuyên hạ vị

Lên top