Can thiệp thành công cho các ca bệnh ung thư phức tạp

Các chuyên gia thăm quan khu chụp và can thiệp mạch. Ảnh: N.P
Các chuyên gia thăm quan khu chụp và can thiệp mạch. Ảnh: N.P
Các chuyên gia thăm quan khu chụp và can thiệp mạch. Ảnh: N.P
Lên top