Can thiệp mạch lấy dị vật mắc kẹt ở tim người bệnh

Dị vật trong cơ thể người bệnh. Ảnh: BVCC
Dị vật trong cơ thể người bệnh. Ảnh: BVCC
Dị vật trong cơ thể người bệnh. Ảnh: BVCC
Lên top