Can thiệp ECMO cứu sản phụ mắc COVID-19 nguy kịch

Can thiệp ECMO cứu sản phụ mắc COVID-19 nguy kịch. Ảnh: BVCC.
Can thiệp ECMO cứu sản phụ mắc COVID-19 nguy kịch. Ảnh: BVCC.
Can thiệp ECMO cứu sản phụ mắc COVID-19 nguy kịch. Ảnh: BVCC.
Lên top