Cần nhân rộng hành động hiến tạng cho y học trong cộng đồng

MC Hồng Nhung quyết định hiến tạng cho y học sau khi qua đời.
MC Hồng Nhung quyết định hiến tạng cho y học sau khi qua đời.
MC Hồng Nhung quyết định hiến tạng cho y học sau khi qua đời.
Lên top