Cận cảnh ca sinh thường khi thai nhi ở tư thế hiếm gặp