Căn bệnh khiến bệnh nhân có thể chuyển màu xanh ngắt rồi tử vong

PGS.TS Trần Đình Thơ khám và tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: PV
PGS.TS Trần Đình Thơ khám và tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: PV
PGS.TS Trần Đình Thơ khám và tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: PV
Lên top