Cảm biến có thể nuốt tiết lộ bí ẩn về tình trạng dạ dày và ruột người

Cận cảnh thiết bị cảm biến có thể nuốt được. Ảnh: Peter Clarke (Đại học RMIT Úc).
Cận cảnh thiết bị cảm biến có thể nuốt được. Ảnh: Peter Clarke (Đại học RMIT Úc).
Cận cảnh thiết bị cảm biến có thể nuốt được. Ảnh: Peter Clarke (Đại học RMIT Úc).