Cải thiện chất lượng bữa ăn bán trú tiểu học tỉnh Yên Bái

Áp phích “Ba phút thay đổi nhận thức” là công cụ hỗ trợ nhà trường giáo dục kiến thức dinh dưỡng cho các em (ảnh:A.T).
Áp phích “Ba phút thay đổi nhận thức” là công cụ hỗ trợ nhà trường giáo dục kiến thức dinh dưỡng cho các em (ảnh:A.T).
Áp phích “Ba phút thay đổi nhận thức” là công cụ hỗ trợ nhà trường giáo dục kiến thức dinh dưỡng cho các em (ảnh:A.T).
Lên top