Cách tiếp xúc an toàn với nhu yếu phẩm trong thời kì dịch COVID-19

Rửa tay sau khi tiếp xúc với bao bì thực phẩm là cách hữu hiệu để tránh nhiễm virus. Ảnh: PV
Rửa tay sau khi tiếp xúc với bao bì thực phẩm là cách hữu hiệu để tránh nhiễm virus. Ảnh: PV
Rửa tay sau khi tiếp xúc với bao bì thực phẩm là cách hữu hiệu để tránh nhiễm virus. Ảnh: PV
Lên top