Cách mạng hóa điều trị ung thư bằng phương pháp chỉ nhằm vào 1 tế bào

Các nhà khoa học tiết lộ ung thư có thể bị loại bỏ bằng cách nhắm mục tiêu vào một tế bào. (Ảnh: Getty/iStock)
Các nhà khoa học tiết lộ ung thư có thể bị loại bỏ bằng cách nhắm mục tiêu vào một tế bào. (Ảnh: Getty/iStock)
Các nhà khoa học tiết lộ ung thư có thể bị loại bỏ bằng cách nhắm mục tiêu vào một tế bào. (Ảnh: Getty/iStock)
Lên top