Cách ly tất cả các ca F1, không có ngoại lệ

Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Minh Thuỳ.
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Minh Thuỳ.
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Minh Thuỳ.
Lên top