Các trường hợp tiếp xúc với BN329 âm tính với virus SARS-CoV-2

Xét nghiệm xác định mắc COVID-19. Ảnh: Tô Thế.
Xét nghiệm xác định mắc COVID-19. Ảnh: Tô Thế.
Xét nghiệm xác định mắc COVID-19. Ảnh: Tô Thế.
Lên top