Các ca mổ cấp cứu chấn thương sọ não đêm giao thừa hầu hết do sử dụng rượu bia

Các bác sĩ hội chẩn ngay trong đêm cho bệnh nhân cấp cứu
Các bác sĩ hội chẩn ngay trong đêm cho bệnh nhân cấp cứu
Các bác sĩ hội chẩn ngay trong đêm cho bệnh nhân cấp cứu