Các bác sĩ TƯ đang nỗ lực cứu chữa 19 bệnh nhi chuyển về từ BV Bắc Ninh

Các BS BV Bạch Mai trả lời về tình trạng các trẻ sơ sinh chuyển lên từ BV Sản Nhi Bắc Ninh
Các BS BV Bạch Mai trả lời về tình trạng các trẻ sơ sinh chuyển lên từ BV Sản Nhi Bắc Ninh