Các bác sĩ Mỹ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em dị tật Việt Nam

BS thăm khám cho một trường hợp bị dị tật (Ảnh: ĐV)
BS thăm khám cho một trường hợp bị dị tật (Ảnh: ĐV)