Các bác sĩ "giải cứu" nam bệnh nhân suốt 7 năm "bất lực"

Ca phẫu thuật đặt hang nhân tạo cho bệnh nhân B. Ảnh do BV cung cấp.
Ca phẫu thuật đặt hang nhân tạo cho bệnh nhân B. Ảnh do BV cung cấp.
Ca phẫu thuật đặt hang nhân tạo cho bệnh nhân B. Ảnh do BV cung cấp.
Lên top