Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Ca vi phẫu "trả lại khuôn mặt" cho người thứ 500

Ca vi phẫu thứ 500 "trả lại khuôn mặt" cho bệnh nhân. Ảnh: Thùy Linh
Ca vi phẫu thứ 500 "trả lại khuôn mặt" cho bệnh nhân. Ảnh: Thùy Linh