Ca thứ 18 nhiễm COVID-19 trở về từ Hàn Quốc như thế nào?

Lên top