Ca sinh thường bé trai với 4 vòng hoa quấn cổ 

Ca sinh thường với 4 tràng hoa quấn cổ thành công. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Ca sinh thường với 4 tràng hoa quấn cổ thành công. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Ca sinh thường với 4 tràng hoa quấn cổ thành công. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top