Ca sinh 5 đầu tiên và duy nhất Việt Nam giờ ra sao?

ca-sinh-5-hi-huu
ca-sinh-5-hi-huu