Ca nhiễm virus Corona thứ 7 tại Việt Nam

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh đang cách ly bệnh nhân quốc tịch Mỹ nhiễm virus Corona.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh đang cách ly bệnh nhân quốc tịch Mỹ nhiễm virus Corona.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh đang cách ly bệnh nhân quốc tịch Mỹ nhiễm virus Corona.
Lên top