Ca nhiễm virus Corona thứ 10: Lây nhiễm khi đến nhà chơi chúc Tết

Khu khám sàng lọc người bệnh có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp tại 1 Bệnh viện ở Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hồng
Khu khám sàng lọc người bệnh có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp tại 1 Bệnh viện ở Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hồng
Khu khám sàng lọc người bệnh có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp tại 1 Bệnh viện ở Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hồng
Lên top