Ca ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam được ra viện

PGS.TS Nguyễn Hữu Ước tặng hoa cho em bé được ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam (Ảnh: TL)
PGS.TS Nguyễn Hữu Ước tặng hoa cho em bé được ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam (Ảnh: TL)
PGS.TS Nguyễn Hữu Ước tặng hoa cho em bé được ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam (Ảnh: TL)