Ca bệnh nâng tầm y học Việt Nam

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung thăm khám cho bệnh nhân Lê Văn Mến. 
Nguồn: Trang tin điện tử Đảng bộ TPHCM
TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung thăm khám cho bệnh nhân Lê Văn Mến. Nguồn: Trang tin điện tử Đảng bộ TPHCM
TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung thăm khám cho bệnh nhân Lê Văn Mến. Nguồn: Trang tin điện tử Đảng bộ TPHCM
Lên top