Ca bệnh hy hữu: ghép thận tự thân cứu sống bệnh nhân bị tai nạn vỡ nát thận