Ca bệnh điển hình chứng tỏ ngoài phổi, COVID-19 còn tổn hại tới tim

Lên top