BV Phổi Trung ương sẽ tiến hành ghép phổi trong năm 2019

Một ca ghép phổi thực hiện tại Việt Nam
Một ca ghép phổi thực hiện tại Việt Nam
Một ca ghép phổi thực hiện tại Việt Nam

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top