Bước tiến mới trong kiểm soát và điều trị bệnh gan

Những thông tin về ung thư gan được chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Kim Lê
Những thông tin về ung thư gan được chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Kim Lê
Những thông tin về ung thư gan được chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Kim Lê
Lên top