Bước phát triển mới trong phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư gan

Bệnh viện Trung ương Huế lần đầu ứng dụng công nghệ mới để phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư gan.
Bệnh viện Trung ương Huế lần đầu ứng dụng công nghệ mới để phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư gan.
Bệnh viện Trung ương Huế lần đầu ứng dụng công nghệ mới để phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư gan.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top