Bước đột phá mang tính cách mạng trong điều trị bệnh ung thư

Liệu pháp tế bào CAR-T được xem là bước đột phá trong điều tri miễn dịch ung thư. Ảnh: NIH
Liệu pháp tế bào CAR-T được xem là bước đột phá trong điều tri miễn dịch ung thư. Ảnh: NIH
Liệu pháp tế bào CAR-T được xem là bước đột phá trong điều tri miễn dịch ung thư. Ảnh: NIH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top