Bữa ăn học đường cân bằng dinh dưỡng được phụ huynh hưởng ứng

Bữa ăn học đường đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Ảnh: Anh Tuấn.
Bữa ăn học đường đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Ảnh: Anh Tuấn.
Bữa ăn học đường đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Ảnh: Anh Tuấn.
Lên top