Bỏng rộp hai chân do đắp hỗn hợp lá ngải cứu

Đôi chân ông T bị bỏng khi đắp hỗn hợp lá ngải cứu (Ảnh: BVCC)
Đôi chân ông T bị bỏng khi đắp hỗn hợp lá ngải cứu (Ảnh: BVCC)
Đôi chân ông T bị bỏng khi đắp hỗn hợp lá ngải cứu (Ảnh: BVCC)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM