Bốc bim bim tẩm thuốc chuột, hai cháu bé nhập viện