Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ Y tế yêu cầu xác minh và báo cáo trung thực vụ sản phụ và song thai tử vong ở Hậu Giang