Bộ Y tế yêu cầu tránh đầu cơ, lợi dụng tăng giá thuốc dịp tết

Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh thuốc tổ chức các điểm bán thuốc suốt 24h (Ảnh minh họa)
Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh thuốc tổ chức các điểm bán thuốc suốt 24h (Ảnh minh họa)
Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh thuốc tổ chức các điểm bán thuốc suốt 24h (Ảnh minh họa)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM