Bộ Y tế yêu cầu nghiêm khắc xử lý vụ bệnh nhân bị cắt chân oan

Em Giang bị cắt chân oan uổng (Ảnh: Ngọc Tài- Báo Tuổi Trẻ)
Em Giang bị cắt chân oan uổng (Ảnh: Ngọc Tài- Báo Tuổi Trẻ)
Em Giang bị cắt chân oan uổng (Ảnh: Ngọc Tài- Báo Tuổi Trẻ)